Gaffeltruckar upp till 20 ton och containertruck som
hanterar 20-40 fot.

Vårt affärskoncept är att bibehålla ett servicefokus där vi skräddarsyr lösningar för kunden.
Det innebär allt från lossning/lastning till lagring och distribution av varor.

Vi har idag ett lager som vi vill vidareutveckla i samverkan med våra kunder.

Hela lokalen har brandlarm som uppfyller kraven SBF 110:8.

WLC kan erbjuda följande tjänster:

  • WLC kan erbjuda lagerytor med pallplatser i pallställ.
    Kallt eller tempererat.
  • Plocklager, samt dagliga leveranser
  • Hämtning/lämning av container.
  • Strippning/Stuffning av container.
  • Portionskörning efter fasta beställningspunkter.
  • Förädlade tjänster så som okulär besiktning av gods, kvalitetskontroll, ompackningar, omarbeten, artikelplockning, sortering och reparationer.

Konceptlösningar med aktivt deltagande i förändringsprocessen.
Det är en del av vår logistik.