Leverans

Vårt affärskoncept är att förenkla transport/lagring/packning och stukning av gods av både inomhus- och utomhuslagring där vi skräddarsyr lösningar för kunden.

Vi har idag både inomhuslager, varmt/kallt, samt utomhuslager som vi vidareutvecklar i samverkan med våra kunder.

WLC kan erbjuda:

  • WLC kan erbjuda lagerytor med pallplatser i pallställ. Kallt eller tempererat.
  • Plocklager, samt dagliga leveranser.
  • Asfaltytor utomhus.
  • Strippning/Stuffning av container.