Om WLC

WLC är ett logistik- och lagercentrum i Vålberg.

Vi kan erbjuda lösningar som inkluderar alla leveransvillkor och har goda relationer med rederier, hamnar och speditörer på olika platser.

Bra lastning- och lossningsmöjligheter för både bil och järnväg vid eget spår.

WLC kan erbjuda:

  • WLC kan erbjuda lagerytor med pallplatser i pallställ.
    Kallt eller tempererat.
  • Plocklager, samt dagliga leveranser.
  • Asfaltytor utomhus.
  • Strippning/Stuffning av container.