Lager

Verksamheten består av lagring, hantering och transport av gods för olika kunders räkning. Stora projekt där vi hämtar, lagrar och hanterar och lastar ut till hela världen.

Vår huvudsysselsättning är att erbjuda ett lager som kan få varuägarna att känna samma trygghet som att ha ett lager på hemmaplan.

En stor del av ytorna kan nås med travers. Takhöjden varierar från 4-7 meter och fastigheten är byggd på en cementplatta.

I lagret finns olika utrymmen som kan stängas efter kundens önskemål.


Vi erbjuder följande:

  • Varm- och kallager med travers.
  • Plocklager, samt dagliga leveranser.
  • Lossning/lastning inomhus.
  • Stuffning/strippning av container.
  • Kvalitetskontroll-ompackning-omarbeten.
  • Distribution med bilar.
  • Järnvägsanslutning till eget lager.